Outsourcing kadr i płac

Biuro rachunkowe to także dział kadr i płac, który dba o dokumentację pracowniczą, usprawnia administrowanie zasobami ludzkimi, w związku z czym pracodawca koncentruje się na zasadniczej działalności gospodarczej.

 

Obsługa kadrowo-płacowa realizowana przez Kancelarię TAXODUS w szczególności dotyczy:

specjalista dbający o kadry

specjalista dbający o kadry

  • prowadzenia akt osobowych pracowników,
  • sporządzania dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
  • wystawiania świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i otrzymywanym wynagrodzeniu,
  • sporządzania list płac wynagrodzeń, rachunków do umów cywilnoprawnych,
  • przekazywania do ZUS deklaracji rozliczeniowych oraz zgłoszeń,
  • sporządzania informacji o dochodach (PIT-11),
  • wsparcie merytoryczne w procesach rekrutacyjnych,
  • reprezentacji pracodawców podczas kontroli oraz prowadzenia korespondencji z ZUS.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!