Outsourcing księgowości

Powierzenie funkcji księgowej zewnętrznemu doradztwu rachunkowemu to nowoczesne i kompleksowe rozwiązanie, które wspiera prowadzenie własnej działalności gospodarczej, dodatkowo racjonalizując zarządzanie biznesem. Decydując się na tę formę usług należy zwrócić uwagę na korzyści z nich wynikające – przede wszystkim na optymalizację kosztów oraz przeniesienie płaszczyzny wspomagającej na wykwalifikowane podmioty zewnętrzne.

 

Mając na uwadze profesjonalizm i najwyższą jakość świadczonych usług Kancelaria TAXODUS oferuje obsługę księgową dotyczącą prowadzenia:

 • pełnych ksiąg handlowych,
 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • ryczałtu ewidencjonowanego oraz karty podatkowej.

Ponadto kompleksowa obsługa księgowa obejmuje:

mężczyzna z parasolem chroniącym przed podatkami

 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie rocznych deklaracji PIT-36, PIT-36L,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • opracowanie polityki rachunkowości wraz z przygotowaniem zakładowego planu kont przystosowanego do specyfiki wykonywanej działalności,
 • informowanie o skutkach czynności finansowo-księgowych oraz bieżące informowanie o zmieniających się przepisach prawno-podatkowych,
 • przygotowywanie zestawień oraz analiz dotyczących działalności firmy,
 • kontakt z urzędami oraz reprezentacja Klienta podczas kontroli,
 • sprawozdawczość GUS, Intrastat,
 • wyprowadzanie zaległości księgowych.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Mając na uwadze profesjonalizm i najwyższą jakość świadczonych usług Kancelaria TAXODUS oferuje obsługę księgową dotyczącą prowadzenia:

 • pełnych ksiąg handlowych,
 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • ryczałtu ewidencjonowanego oraz karty podatkowej.

Ponadto kompleksowa obsługa księgowa obejmuje:

 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie rocznych deklaracji PIT-36, PIT-36L,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • opracowanie polityki rachunkowości wraz z przygotowaniem zakładowego planu kont przystosowanego do specyfiki wykonywanej działalności,
 • informowanie o skutkach czynności finansowo-księgowych oraz bieżące informowanie o zmieniających się przepisach prawno-podatkowych,
 • przygotowywanie zestawień oraz analiz dotyczących działalności firmy,
 • kontakt z urzędami oraz reprezentacja Klienta podczas kontroli,
 • sprawozdawczość GUS, Intrastat,
 • wyprowadzanie zaległości księgowych.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

mężczyzna z parasolem chroniącym przed podatkami